Žila Verna Rīgas Franču skola

Žila Verna Rīgas Franču skola ir vienīgā skola Latvijā, kas piedāvā Francijas mācību programmu ar Latvijas un Francijas izglītības ministriju akreditāciju. Mūsu skola ir daļa no internacionālā franču skolu tīkla AEFE, dodot iespēju skolēniem iegūt starpkultūru izglītību no pirmsskolas līdz vidusskolai.

Kāpēc izvēlēties Žila Verna Rīgas Franču skolu?

Kāpēc izvēlēties Žila Verna Rīgas Franču skolu?
 • Daļa no starptautiskā franču skolu, koledžu un liceju tīkla AEFE (522 skolas un 370 000 skolēnu 139 valstīs)
 • Vienīgā skola Latvijā, kas darbojas uz Francijas izglītības sistēmas principiem
 • Ieguvusi gan Francijas Republikas Nacionālās izglītības ministrijas, gan Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditāciju
 • Kvalitatīva starpkultūru izglītība no pirmsskolas vecuma (2 gadi) līdz vidusskolai
 • Sagatavošana BAC—atzītai akadēmiskajai kvalifikācijai, kas Francijas studentiem ir nepieciešama, lai absolvētu vidusskolu
 • Skolas absolvēšana paver iespējas iestāties pasaulē atzītākajās universitātēs
 • Uzsvars uz valodu zināšanām: iespēja mācīties franču, angļu, latviešu, krievu, spāņu un vācu valodu no pasniedzējiem, kuriem šīs valodas ir dzimtās
 • Agrīna franču valodas un kultūras apguve mazās klašu grupās
 • Latviešu valodas un kultūras nodarbības atbilstoši Latvijas izglītības sistēmas prasībām
 • Dažādas ārpus klases nodarbības skolas telpās: mūzika, māksla, šahs, dejas, sports
 • Kultūras izbraucieni uz muzejiem, teātri un operu
 • Veselīgas un pilnvērtīgas maltītes
Dibināta 2007. gadā

Dibināta 2007. gadā

Francijas un Latvijas izglītības ministriju akreditācija

Francijas un Latvijas izglītības ministriju akreditācija

Daļa no AEFE tīkla kopš 2011. gada

Daļa no AEFE tīkla kopš 2011. gada

Dibināta ar Francijas vēstniecības Latvijā atbalstu

Dibināta ar Francijas vēstniecības Latvijā atbalstu

17 klases

17 klases

319 audzēkņi 2019. gadā

319 audzēkņi 2019. gadā

6 valodas

6 valodas

37 pasniedzēji

37 pasniedzēji

13 vīrieši, 24 sievietes

13 vīrieši, 24 sievietes

Skolēni no 13 valstīm

Skolēni no 13 valstīm

Dibināta 2007. gadā

Dibināta 2007. gadā

Francijas un Latvijas izglītības ministriju akreditācija

Francijas un Latvijas izglītības ministriju akreditācija

Daļa no AEFE tīkla kopš 2011. gada

Daļa no AEFE tīkla kopš 2011. gada

Dibināta ar Francijas vēstniecības Latvijā atbalstu

Dibināta ar Francijas vēstniecības Latvijā atbalstu

17 klases

17 klases

319 audzēkņi 2019. gadā

319 audzēkņi 2019. gadā

6 valodas

6 valodas

37 pasniedzēji

37 pasniedzēji

13 vīrieši, 24 sievietes

13 vīrieši, 24 sievietes

Skolēni no 13 valstīm

Skolēni no 13 valstīm

Izglītības sistēmu atbilstība

Vēsture

Vēsture

Žila Verna Rīgas Franču skola tika izveidota 2007. gada septembrī ar Francijas vēstniecības Latvijā atbalstu.

Īstenojot Francijas izglītības programmu un praksi, Žila Verna skola sniedz iespēju iegūt starpkultūru izglītību, kas vērsta uz daudzvalodību, atvērtību, personalizētu atbalstu, radošuma attīstību un 21. gadsimta prasmēm. Mūsu skolotāji ir kompetenti un pieredzējuši profesionāļi, kuriem franču un citas valodas ir dzimtās.

2011. gadā Žila Verna Rīgas franču skola pievienojās franču izglītības ārzemēs tīklam AEFE. Skolu ik gadu uzrauga AEFE tīkla nacionālās izglītības inspektori, pārliecinoties par mācību metožu efektivitāti un atbilstību.

 

Žila Verna Rīgas Franču skolu vada skolēnu vecāku biedrība APECEF (Association des Parents d`Élèves des Classes d`Enseignement en Français).


AEFE tīkls

Franču izglītības aģentūra ārvalstīs (AEFE) ir valsts pārvaldes iestāde, kuru uzrauga Francijas Ārlietu ministrija. Tā ir atbildīga par Francijas skolu tīkla uzraudzību un pārvaldību ārzemēs. AEFE nodrošina Francijas kultūras, valodas un augstākās izglītības sistēmas pieejamību un izplatību visā pasaulē.

Administrācija

Skolas valde

Žila Verna Rīgas Franču skola ir privāta bezpeļņas organizācija, kuru vada skolēnu vecāku biedrība APECEF. Bērnam uzsākot mācības, vecāki kļūst par biedrības biedriem. Biedrības APECEF izpildinstitūcija ir vecāku valde, kas pārzina un vada biedrības darbu un tiek daļēji ievēlēta katru gadu. Valde regulāri tiekas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus, kas saistīti ar skolas dzīvi (attīstības plānošanu, skolas celtniecības projektu plānošanu, budžeta sagatavošanu un izpildi u.c.).

Skolas padome

Skolas padomi veido skolas direktors, tās sastāvā ir skolotāji un viens bērnu vecāku pārstāvis no katras klases. Padomes mērķis ir nodrošināt saikni un diskusiju starp skolas darbiniekiem un vecākiem.

 

 

Skolas padome lemj par skolas attīstības projektu, iekšējiem noteikumiem, skolas grafiku un kalendāru, kā arī ārzemju un vietējo darbinieku darba pozīciju sarakstu.

Padomes pienākumos ietilpst arī piedalīties skolas dzīves un darbības attīstībā, apspriest ģimeņu viedokli, lai nodrošinātu saikni starp mācību un administratīvo personālu un citiem vecākiem par tēmām, kas skar higiēnu, veselību, drošību, ēdināšanu skolā, ārpusskolas aktivitātes u.c. jautājumus.

Administrācija

Mans bērns nerunā franciski

Žila Verna Rīgas Franču skola spēj nodrošināt mācības bērniem, kas nepārzin franču valodu, neatkarīgi no viņu vecuma. Mūsu mērķis ir visiem bērniem dot iespēju apgūt franču valodu un tās galvenās funkcijas.

Pedagoģiskā darbība:
 • Visi skolēni no 4 līdz 10 gadu vecumam bez iepriekšējām franču valodas zināšanām, tiek uzņemti klasē, kas atbilst viņu līmenim vai vecumam. Katras klases skolotājs sadarbojas ar franču valodas kā svešvalodas (FLE) un franču valodas kā skolas valodas skolotāju (FLSCO).
 • FLSCO pasniedzējs strādā pielāgotā telpā atbilstoši noteiktam grafikam vairākas reizes nedēļā.
 • Mēs pārliecināmies, ka visi mūsu skolēni apgūst un tekoši runā franču valodā pirms sākumskolas beigām.
Skolas latviešu valodas izglītības programma tiek iedalīta 3 novirzienos:
 • LV1 novirziens ir paredzēts tiem skolēniem, kuriem latviešu valoda ir dzimtā. Skolēni apgūst Latvijas akreditēto mācību programmu no 1. līdz 9. klasei ar valodas, matemātikas un dabaszinību stundām latviešu valodā.
 • LV2 novirziens ir paredzēts skolēniem, kuri pārzina latviešu valodu, bet tā nav viņu dzimtā valoda. Skolēni apgūst valsts akreditēto mācību programmu.
 • LV3 novirziens ir skolēniem, kuri nepārzin latviešu valodu. Šie skolēni apgūst programu, kuru nav akreditējusi Latvijas Izglītības ministrija.
Uzsvars uz valodu zināšanām
Vecums 2 franču 4 franču, latviešu 6 franču, latviešu, angļu, krievu 12 franču, latviešu, angļu, krievu, vācu, spāņu
Pirmsskola Pirmsskola

Pirmsskola

Pirmsskola (école maternelle) uzņem audzēkņus vecumā no 2 (toute petite section) līdz 5 gadiem (grande section).

Pirmsskolas skolotāji vadās pēc Francijas Izglītības ministrijas noteiktajiem pedagoģiskajiem mērķiem, liekot uzsvaru uz skolēnu iesaistīšanu dažādās kustību, valodas, loģikas un mākslinieciskās attīstības aktivitātēs franču valodā.

Francijas sistēmas definējums

Pirmsskola

Sākumskola Sākumskola

Sākumskola

Sākumskola (école élémentaire) uzņem skolēnus no 6 (cours préparatoire) līdz 10 gadu vecumam (cours moyen 2).

Franču valodas prasme un pirmie matemātikas elementi ir sākumskolas prioritārie mērķi, lai ļautu skolēniem piekļūt pamatzināšanu galvenajiem rīkiem.

Skolēni uzsāk svešvalodu apguvi sākot ar cours préparatoire. Mācību programmā ietilpst pasaules izzināšana, mākslinieciskā izglītošana (kustību māksla un mūzika), fiziskā un sporta izglītība, kā arī emocionālās un civilās zināšanas.

Divos pēdējos pamatskolas gados skolēni nostiprina zināšanas šajās jomās, tiek iepazīstināti ar zinātnes, tehnoloģiju, vēstures, ģeogrāfijas, kā arī mākslas vēstures apguvi.

Sākumskola

Pamatskola Pamatskola

Pamatskola

Pamatskola (collège) ir skolēnu pirmais solis vidējās izglītības iegūšanā. Žila Verna Rīgas skolas pamatskola sastāv no četriem līmeņiem—no 6.e klases (11 gadi) līdz 3.e klasei (14 gadi) un tā ir strukturēta dažādos pedagoģiskos ciklos.

Visiem pamatskolas skolēniem ir 26 obligātās izglītības stundas nedēļā. Saskaņā ar Latvijas izglītības sistēmu, daži skolēni apmeklē no 3 līdz 6 latviešu valodas stundām nedēļā.

Pronote—Collège tiešsaistes platforma

Vecākiem Skolēniem Skolotājiem

Pamatskola

Aktivitātes

Aktivitātes

Dažādas ārpus klases nodarbības skolas telpās
 • Māksla
  Māksla
 • Sports
  Sports
 • Joga
  Joga
 • Latviešu tautas dejas
  Latviešu tautas dejas
 • Šahs
  Šahs
 • Rokdarbi
  Rokdarbi
 • Teātris
  Teātris
 • Mūzika
  Mūzika
 • Science
  Science
 • Robotika
  Robotika
 • Valodas
  Valodas
Kultūras aktivitātes

Mūsu skolēni apmeklē muzejus, teātri, operu un piedalās dažādos ikgadējos skolas pasākumos, piemēram, Ziemassvētku koncertos un masku ballē.

Mūsu komanda

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Name Surname

English Teacher

Pieteikšanās un macību maksa

1
Piesakieties
Piesakieties

PIesakiet savu bērnu mācībām, sūtot e-pastu uz admissions@ecolejulesverne.lv vai zvanot +371 29 14 17 91

2
Apmeklējiet interviju
Apmeklējiet interviju

Ja jūsu bērns ir vecumā no 2 līdz 4, jūs tiksiet aicināti uz inteviju. Ja bērnam ir no 5 līdz 10 gadiem, viņi tiek aicināti apmeklēt un iepazīties ar skolu individuāli, un pēc tam vecāki tiek aicināti uz interviju.

3
Izpildiet iestājpārbaudījumus
Izpildiet iestājpārbaudījumus

Sākot no 4. klases, skolēniem ir intervija ar skolas direktoru un iestājpārbaudījumi franču valodā un matemātikā.

4
Iesniedziet dokumentus
Iesniedziet dokumentus

Sagatavojiet visu nepieciešamo, lai veiksmīgi iestātos skolā.

5
Uzsāciet mācības skolā
Uzsāciet mācības skolā

Visiem studentiem, kas iepriekš mācījušies AEFE akreditētā, publiskā vai privātā franču skolā ir tiesības tikt uzņemtiem skolā.

Mācību maksa
Copyright © 2020 Ecole Française Jules Verne. All rights reserved.