Starptautiskais Žila Verna Rīgas Franču licejs izsludina iepirkumu ēdināšanas pakalpojumam

Pieteikšanās līdz 27.maijam

Biedrība APECEF veic ēdināšanas pakalpojumu iepirkumu Starptautiskā Žila Verna Rīgas Franču liceja vajadzībām (identifikācijas numurs APECEF-2024).

Iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums par Ēdināšanas pakalpojumu ar ēdiena piegādi.

Iepirkuma priekšmets tiek dalīts šādās daļās:

 • 1. daļa:  Ēdināšanas pakalpojums, tai skaitā ēdiena piegāde Patversmes ielā 30 k-3, Rīga;
 • 2. daļa:  Ēdināšanas pakalpojums, tai skaitā ēdiena piegāde Patversmes ielā 20, Rīga;
  Ēdināšanas pakalpojums, tai skaitā ēdiena piegāde Stabu iela 22, Rīga

Pakalpojuma līgums tiks slēgts uz laiku no 2024. gada 1. septembri līdz 2025. gada 30 augustam.

Dokumentu iesniegšana, aizpildot pretendenta pieteikuma anketu.

Dokumenti:

Jautājumi un atbildes

 1. Vērtēšanas kritērijos minēts, ka produktu grupās – piena produkti, gaļa, olas- obligāti jāiekļauj BL produkti. Vai tas nozīmē, ka pilnīgi visiem produktiem, kas iekļauti šajās grupās produktu sarakstā, jāatbilst BL prasībām vai pietiek ar vienu vai dažiem?

Atbilde: Šajās kategorijās obligāti jāiekļauj arī BL produkti. Nē, tas nenozīmē, ka visiem iekļautajiem produktiem jāatbilst BL prasībām, bet mēs vēlamies tiem dot priekšroku iespēju robežās. Vērtēšanā punkti tiks piešķirti par BL produktiem, kuri iekļauti. Cik produktus jums ir iespēja iekļaut, tas ir pretendenta ziņā.

 1. Vai ražotāju/piegādātāju apliecinājumi, kas iesniegti citu pasūtītāju iepriekš organizētiem iepirkumiem un pēc satura atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, tiks uzskatīti par atbilstošiem?

Atbilde: Šī prasība ir noteikta, lai mēs varētu pārliecināties par piegādātājiem, ar kuriem pretendents sadarbojas vai sadarbosies, lai nodrošinātu konkrēto pakalpojumu. Apliecinājuma iesniegšana  Līguma slēgšanas gadījumā mums sniedz informāciju, no kura konkrēta razotāja vai piegādātāja tiks iepirkti produkti mūsu vajadzībām. Lūdzu ņemt vērā, ka pasūtītājam ir tiesības izvērtēšanas procesā, kā arī līguma slēgšanas gadījumā pārliecināties par sniegto apliecinājumu atbilstību realitātei (noslēgtiem līgumiem, produktu iepirkumu un piegāžu faktam).

 1. Vai nolikuma 2.1.7. punkta prasība sagatavot trīs vienas nedēļas parauga ēdienkartes attiecas uz visām vecuma grupām?

Atbilde: Obligāti jāiesniedz ēdienkarte pirmsskolai un skolas vecuma bērniem, atsevišķas vecuma grupas šajās apakškategorijās var neizdalīt. Šīm vecuma kategorijām mēs sagaidām, ka tiks piedāvātas atšķirīgas ēdienkartes.   Pašā pakalpojuma nodrošināšanas procesā gan ir sagaidāms, ka katrai vecumposma apakškategorijai, kurai saskaņā ar MK noteikumiem noteiktas atšķirīgas uzturvērtību normas, tiek sagatavotas ēdienkartes norādot atbilstošu svaru gramos.

 1. Kuram no alerģijas veidiem jāsagatavo koriģēta parauga ēdienkarte?

Atbilde: Ēdienkaršu paraugos jāpiedāvā alternatīvas visām uzrādītajām alerģijām saskaņā ar 8. pielikumu Alerģiskie bērni, gadījumos, kad piedāvātā ēdienkarte satur uzrādītos alergēnus.

 1. Vai, sagatavojot veģetāro parauga ēdienkarti, arī ir jāpiedāvā izvēles varianti otrajiem ēdieniem, piedevām, mērcēm?

Atbilde: Nē, nav jāpiedāvā. Viena veģetārā izvēle pamatēdienam. Piedevas var sakrist ar pamatēdienkarti vai būt atšķirīgas, ja konkrētajā dienā tiek piedāvāts cita veida pamatēdiens, kas nesatur tās pašas piedevas.

 1. nolikuma 2.1.8. punktā noteikts, ka "Pretendents nodrošina vienas ēdināšanas dienas paraugu degustāciju atlases komisijai, iekļaujot visus trīs 2.1.7. punktā minētos paraugus". Tieši kuras dienas paraugus jānodrošina degustācijai un kādā veidā tas ietekmē (vai neietekmē) gala vērtējumu par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu?

Atbilde: Degustācija jānodrošina pēc pieprasījuma. Tas nozīmē, ka dalība degustācijas atlases procesā tiks piedāvāta, atkarībā no pretendentu skaita un iegūto punktu skaita atlases kritērijos, tiem pretendentiem, kuri būs ieguvuši lielāko punktu skaitu.

Iepirkuma komisija pirms degustācijas noteiks dienas ēdienkarti, pēc kuras parauga jānodrošina degustācija. Iespēju robežās, tā būs viena parauga ēdienkarte vienai dienai (tajā skaitā ar diētām) vienāda visiem pretendentiem, kuri piedalīsies degustācijā, tādējādi nodrošinot iespējami salīdzināmāku vērtēšanu.

Degustācijas vērtējums ietekmēs gala vērtējumu. Iegūtie punkti tiks pieskaitīti kopējam punktu skaitam. 

 1. nolikuma 3.1.4. punktā noteikts, ka "Papildu punktus piešķir par Ēdienkartes paraugu 1-3 dienām ar tematisko ēdienkarti (piemēram, svētku vai svinamo dienu vai cittautu virtuves nacionālo ēdienu diena)". Cik tieši punkti tiek piešķirti par cik dienu tematisko ēdienkarti un tieši kādu/ām ēdienkarti/ēm (kādām tieši diētām)?

Atbilde: Nolikumā bija norādīts neprecīzi, tas tika labots. Lūdzu skatīt precizēto šī kritērija formulējumu: “Ēdienkartes paraugi. Punktus piešķir, ja 1 nedēļas parauga ēdienkartēs ir ievēroti pareiza uztura principi. Ēdienkaršu paraugus izvērtē Pasūtītāja piesaistīts kvalificēts uztura speciālists. Papildu punktus (kur minimālais papildu punktu skaits ir 1 un maksimālais 5) piešķir par Ēdienkartes paraugu 1-5 dienām ar tematisko ēdienkarti (piemēram, svētku vai svinamo dienu vai cittautu virtuves nacionālo ēdienu diena)”

Alergēnu lietojuma gadījumā svētku vai nacionālo ēdienu piedāvājumā jāpiedāvā alternatīvas visām uzrādītajām alerģijām saskaņā ar 8. pielikumu Alerģiskie bērni.

   8. Jautājums par Nolikuma 1. pielikuma  “Tehniskā specifikācija”  aprakstu iepirkuma 1.daļai: vai pirmsskolas vecumam jāpiedāvā 2 veidu piedevu izvēle, ja pasniegšana notiek pie klāta galda?

Atbilde: Tehniskajā specifikācijā ieviesusies kļūda. Piedevas jāpiedāvā 1 izvēle. Iestādes mājaslapā publicētajā informācijā veikta korekcija. Paldies par vērību! Pareizā redakcija: “Pusdienu komplektā pirmsskolai jānodrošina: zupa (1 veids), otrais ēdiens (1 izvēle), piedevas (1 izvēle), salāti (1 izvēle + svaigu grieztu dārzeņu izvēle no 3 dažādiem atbilstoši sezonai).”