Uzsvars uz valodu zināšanām

Mans bērns nerunā franciski

Žila Verna Rīgas Franču skola spēj nodrošināt mācības bērniem, kas nepārzina franču valodu, neatkarīgi no viņu vecuma. Mūsu mērķis ir visiem bērniem dot iespēju apgūt un pārvaldīt franču valodu.

Pedagoģiskā darbība:

  • Visi skolēni līdz 5 gadu vecumam bez iepriekšējām franču valodas zināšanām, tiek uzņemti klasē, kas atbilst viņu līmenim vai vecumam. Katras klases audzinātājs sadarbojas ar franču valodas kā svešvalodas (FLE) un franču valodas kā mācību valodas (FLSCO) skolotājiem.
  • FLSCO pasniedzējs strādā pielāgotā telpā atbilstoši noteiktam grafikam vairākas reizes nedēļā.
  • Mēs nodrošinām, ka visi mūsu skolēni līdz pirmsskolas pabeigšanai tekoši runā franču valodā.