Uzsvars uz valodu zināšanām

Mans bērns nerunā franciski

Žila Verna Rīgas Franču skola spēj nodrošināt mācības bērniem, kas nepārzin franču valodu, neatkarīgi no viņu vecuma. Mūsu mērķis ir visiem bērniem dot iespēju apgūt franču valodu un tās galvenās funkcijas.

Pedagoģiskā darbība:

  • Visi skolēni līdz 5 gadu vecumam bez iepriekšējām franču valodas zināšanām, tiek uzņemti klasē, kas atbilst viņu līmenim vai vecumam. Katras klases skolotājs sadarbojas ar franču valodas kā svešvalodas (FLE) un franču valodas kā skolas valodas skolotāju (FLSCO).
  • FLSCO pasniedzējs strādā pielāgotā telpā atbilstoši noteiktam grafikam vairākas reizes nedēļā.
  • Mēs pārliecināmies, ka visi mūsu skolēni apgūst un tekoši runā franču valodā pirms sākumskolas beigām.