Nacionālais Brevet diploms vai DNB

Brevet nacionālais diploms (Diplôme National du Brevet des Collèges vai DNB) ir diploms, ko studenti iegūst Troisième klases beigās (9. klase). Sertifikāts ir saistīts ar kopīgu zināšanu, prasmju un kultūras pamatu un iegūtiem rezultātiem pēc formāliem pārbaudes darbiem. Vērtēšana galvenokārt notiek nepārtraukti visā College laikā (pamatskolā), ar vienu mutisku eksāmenu un četriem rakstiskiem eksāmeniem Troisième klases beigās.

Lai saņemtu diplomu, skolēniem jāapgūst septiņas pamatkompetences “Zināšanu un prasmju kopējais pamats” un jāiegūst vismaz 400 punkti (no 800).

Visā pamatskolas laikā tiek apgūti astoņi “Zināšanu un prasmju kopīgā pamata” komponenti. Šie komponenti tiek vērtēti pēc četru līmeņu skalas. Pozicionēšana pēc šīs skalas balstās uz novērtējumiem, kas veikti skolas 4.cikla laikā (pamatskolā). Šis kopīgais pamats tiek uzskatīts kā sekmīgi apgūts iegūstot vismaz 400 punktus.

Skolēniem ir jāveic četri rakstiski pārbaudes darbi, kas ir kopīgi visiem – franču valoda, matemātika, vēsture un ģeogrāfija, ētika un pilsonības mācība, zinātnes (fizika ķīmija, zemes un dzīvības zinātnes, tehnoloģija – 2 disciplīnas no 3).

Franču valodas un matemātikas pārbaudes darbi veido 100 punktus katrs. Vēstures – ģeogrāfijas un ētikas, dabaszinātņu pārbaudes darbi veido 50 punktus katrs. Rakstiskās valodas pārbaude tiek vērtēta ar 100 punktiem. Papildus, skolēniem jāapgūst svešvaloda pēc Eiropas valodu prasmes A2 līmenī (angļu valoda).

Mākslas vēsturē tiek kārtots mutvārdu eksāmens.

Šajā eksāmenā iespējams iegūt 400 punktus.

Brevet nacionālais diploms tiek piešķirts skolēniem, ja pārbaudes darbu kopējais punktu skaits lielāks vai vienāds ar 400. Atsevišķu vērtējumu piešķir, ja kopējais punktu skaits ir vismaz 480, “gandrīz labi”; ja kopējā summa ir vismaz 560, “labi”; un ja kopējā summa ir vismaz 640, “ļoti labi”.

Bakalaureāts jeb Bac

Franču bakalaureāts jeb “Bac’’ ir tikpat liela daļa no franču kultūras kā maize, vīns un siers. Napoleons I to pirmo reizi ieviesa 1808.gadā, franču bakalaureāts ir plašs valsts eksāmens, kas tiek kārtots “Lycée” (vidusskolas) 11. un 12.klases beigās. Tas ir nepieciešams diploms studentiem Francijā un visā pasaulē, kuri vēlas turpināt studijas augstākajā izglītībā.

Premiere (11. klase) un Terminale (12. klase) laikā skolēni kārto dažādus eksāmenus pamatojoties uz nacionāli izstrādātiem uzdevumiem, kas vērsti uz vēsturi un ģeogrāfiju, svešvalodas A un B, zinātnes kultūru, fizisko kultūru un 1 viņu izvēlētais specialitātes priekšmets. Šie vērtējumi veido 30% no gala vērtējuma.

Divu gadu laikā skolēni arī kārto dažādus pārbaudes darbus, kurus skolotāji ir devuši katram obligātajam priekšmetam. Šie vērtējumi (“livret scolaire”) veido 10% no gala atzīmes.

11. klases beigās, jūnijā, skolēni kārto franču valodas un literatūras gala eksāmenu kā pirmo daļu no bakalaurāta. Tiek pārbaudītas viņu rakstiskās prasmes un mutiskās teksta prezentācijas prasmes.

12. klases beigās skolēni kārto 3 rakstiskus eksāmenus (filozofiju un divas specialitātes mācību priekšmetus, kurus viņi izvēlējušies un mācījušies 11. un 12. klasē) un vienu mutisku eksāmenu par personīgo projektu, kas saistīts ar specialitātes mācību priekšmetu. Šie eksāmeni veido 60% no gala vērtējuma.

Lai iegūtu bakalaureātu, skolēniem jāiegūst atzīme vismaz 10 no 20. Virs 10 tiek piešķirti atsevišķi apbalvojumi un vērtējumi. No 12. līdz 13.99 – assez bien/gandnrīz labi (apbalvojums); starp 14 un 15,99 – bien/labi (augsts apbalvojums); no 16 līdz 20 – très bien (visaugstākais apbalvojums).

Tiem skolēniem, kuru vērtējums ir mazāks par 10, bet ir 8 vai vairāk, viņi var izvēlēties kārtot épreuve de rattrapage, kas ir mutisks eksāmens divos priekšmetos pēc skolēna izvēles. Tādā veidā skolēns tiek pietiekami labi nodrošināts, lai paaugstinātu viņa kopējo atzīmi vismaz līdz 10, tie skolēni, kuriem ir nepietiekams vērtējum, var izlabot to bez pēdējā gada atkārtošanas skolā.

Uzziniet par 2021. gada bakalaureātu:

DELF

DELF diplomu atzīst Francijas izglītības ministrija un to piedāvā Francijas Starptautiskā Izglītība. Šie diplomi ļauj novērtēt zināšanas franču valodā ar Eiropas kopīgo valodu līmeņa sistēmu. Katram līmenim atbilstoši novērtē prasmes lasīšanā, klausīšanās, runāšanā un rakstīšanā.

Šiem diplomiem ir vairākas iespējas:

DELF Prim, A1.1-A2 līmenis

DELF Junior un scolaire, A1-B2 līmenis

Dažādām viena līmeņa versijām ir tieši tāda pati vērtība. Diplomi ir derīgi uz visiem laikiem!

Gatavošanās DELF eksāmeniem ir iekļauta standarta franču valodas stundās.Apskatiet DELF eksāmenu piemērus šeit: https://www.france-education-international.fr/delf-dalf 

Kembridžas eksāmeni

Kas ir Kembridžas angļu valoda?

Kembridžas angļu valoda ir Kembridžas universitātes nodaļa. Viņu angļu valodas eksāmeni

Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE), Preliminary (PET) un Key (KET) ir atzīti vairāk nekā 25 000 organizācijās visā pasaulē un nodrošina nepieciešamās angļu valodas prasmes saziņai un panākumiem reālajā pasaulē.

Kembridžas angļu valodas eksāmeni: šeit ir daži no pieejamajiem eksāmeniem.

IELTS – Starptautiskā angļu valodas testēšanas sistēma

First (FCE) – pirmais sertifikāts angļu valodā (B2)

Advanced (CAE) – angļu valodas sertifikāts (C1)

Proficiency (CPE) – angļu valodas prasmes sertifikāts (C2)

Preliminary (PET), PET skolām – provizoriskais angļu valodas tests (B1)

Key (KET) – Angļu valodas pārbaude (A2)

Kembridžas eksāmeniem KET, PET, FCE, CAE un CPE nav derīguma termiņa.

Tie ir derīgi uz visiem laikiem. Lai iegūtu vairāk informācijas: www.examenglish.com