Nacionālais Brevet diploms vai DNB

Brevet Francijas nacionālais diploms (Diplôme National du Brevet des Collèges vai DNB) ir pamatskolas diploms, ko studenti iegūst troisième klases beigās (8./9. klase). Sertifikāts ir saistīts ar vispārīga zināšanu, prasmju un kultūras pamata apguvi. Vērtēšana galvenokārt notiek nepārtraukti visā college (pamatskolas) laikā, un to noslēdz viens mutisks un četri rakstiski eksāmeni troisième klases beigās.

Lai saņemtu diplomu, skolēniem jāapgūst septiņas pamatkompetences “Zināšanu un prasmju kopējais pamats” un jāiegūst vismaz 400 punkti (no 800).

Visā pamatskolas laikā tiek apgūti astoņi vispārīgo zināšanu un prasmju komponenti. Šie komponenti tiek vērtēti pēc četru līmeņu skalas. Iegūtais līmenis tiek noteikts, balstoties  uz novērtējumiem, kas veikti skolas 4. cikla laikā (pamatskolā). Šis vispārīgais pamats tiek uzskatīts kā sekmīgi apgūts, ja iegūti vismaz 400 punkti.

Skolēniem ir jāveic četri rakstiski pārbaudes darbi:

  • franču valodā (3h);
  • matemātikā (2h);
  • vēsturē un ģeogrāfijā (kas iekļauj arī ētiku un pilsonisko izglītību) (2h);
  • zinātnē (divos priekšmetos no trīs piedāvātajiem: fizika-ķīmija, zemes un dzīvības zinātnes, tehnoloģijas) (1h).

Papildus, skolēniem jāapgūst svešvaloda Eiropas vienotās valodu prasmes A2 līmenī (angļu valoda).

Mutiskais eksāmens var tikt kārtots par dažādām tēmām, tā var būt, piemēram, projekta prezentācija kādā konkrētā priekšmetā, kam seko vai nu individuāla vai grupas intervija. Šajā eksāmenā iespējams iegūt 400 punktus.

Brevet nacionālais diploms tiek piešķirts, ja pārbaudes darbos iegūtais kopējais punktu skaits ir lielāks vai vienāds ar 400. Ja kopējais punktu skaits ir vismaz 480, tad skolēns saņem atzinību “gandrīz labi”; ja kopējā summa ir vismaz 560 – “labi”; un ja kopējā summa ir vismaz 640 – “ļoti labi”.

Bakalaureāts jeb Bac

Franču bakalaurāts jeb Bac ir tikpat liela daļa no franču kultūras kā maize, vīns un siers. Šo vidusskolas (lycée) diplomu 1808. gadā ieviesa Napoleons I. Bakalaurāts sastāv no gan no vērtējumiem, kas tiek saņemti viscaur vidusskolai (40% no gala vērtējuma), gan eksāmeniem, kas tiek kārtoti 11. un 12.klases beigās (60%). Šis diploms ir nepieciešams, lai studētu augstākās izglītības iestādēs.

Première (11. klase) un terminale (12. klase) laikā skolēni kārto dažādus eksāmenus vēsturē un ģeogrāfijā, svešvalodās, zinātnēs, sportā un vienā izvēles priekšmetā. Šie vērtējumi veido 30% no gala vērtējuma.

Divu gadu laikā skolēni arī kārto dažādus obligātos pārbaudes darbus. Šie vērtējumi (livret scolaire) veido 10% no gala atzīmes.

11. klases beigās, jūnijā, skolēni kārto franču valodas un literatūras gala eksāmenu. Tiek pārbaudītas viņu rakstiskās prasmes un mutiskās prezentācijas prasmes.

12. klases beigās skolēni kārto trīs rakstiskus eksāmenus (filozofiju un divus izvēles mācību priekšmetus, kurus viņi mācījušies 11. un 12. klasē) un vienu mutisku eksāmenu par individuālo projektu, kas saistīts ar izvēles mācību priekšmetu. Šie eksāmeni veido 60% no gala vērtējuma.

Lai iegūtu bakalaurātu, skolēniem jāiegūst atzīme vismaz 10 no 20. Virs 10 punktiem tiek piešķirti atsevišķi apbalvojumi un vērtējumi. No 12 līdz 13.99 – assez bien/gandrīz labi (apbalvojums); starp 14 un 15,99 – bien/labi (augsts apbalvojums); no 16 līdz 20 – très bien (visaugstākais apbalvojums).

Skolēni, kuru vērtējums ir zemāks par 10, bet augstāks par 8, var izvēlēties kārtot épreuve de rattrapage, kas ir mutisks eksāmens divos priekšmetos pēc skolēna izvēles. Tas sniedz skolēnam iespēju paaugstināt kopējo atzīmi vismaz līdz 10 un nokārtot vidusskolas diplomu bez mācību gada atkārtošanas.

Vairāk informācijas par 2021. gada bakalaurātu:

DELF

DELF ir Francijas Izglītības ministrijas atzīts franču valodas diploms. Tas ļauj novērtēt valodas zināšanas atbilstoši Eiropas vienotajai valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmai. Diploma iegūšanai tiek vērtētas prasmes lasīšanā, klausīšanās, runāšanā un rakstīšanā.

Šiem diplomiem ir vairāki varianti:

DELF Prim, A1.1-A2 līmenis;

DELF Junior un scolaire, A1-B2 līmenis.

Dažādām viena līmeņa versijām ir tieši tāda pati vērtība.

Saņemts DELF diploms ir spēkā visu mūžu.

Gatavošanās DELF eksāmeniem ir iekļauta standarta franču valodas stundās.

Eksāmenu piemērus var apskatīt šeit: https://www.france-education-international.fr/delf-dalf

Kembridžas eksāmeni

Cambridge English angļu valodas pārbaudījumus organizē Kembridžas universitāte. Viņu diplomi Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE), Preliminary (PET) un Key (KET) ir atzīti vairāk nekā 25 000 organizācijās visā pasaulē un nodrošina nepieciešamās angļu valodas prasmes mācībām un saziņai.

Cambridge English piedāvā, piemēram, šādus valodas eksāmenus:

IELTS – Starptautiskā angļu valodas testēšanas sistēma;

First (FCE) – pirmais sertifikāts angļu valodā (B2);

Advanced (CAE) – angļu valodas sertifikāts (C1);

Proficiency (CPE) – angļu valodas prasmes sertifikāts (C2);

Preliminary (PET), PET skolām – provizoriskais angļu valodas tests (B1);

Key (KET) – Angļu valodas pārbaude (A2).

Kembridžas KET, PET, FCE, CAE un CPE diplomiem nav derīguma termiņa.

Vairāk informācijas: www.examenglish.com