Pamatskola ir skolēnu sākums ceļā uz vidējo izglītību. Pamatskola pieņem visus skolēnus pēc sākumskolas beigšanas. Pamatskolā ir 4 klases : 6ème (5.klase), 5ème (6.klase), 4ème (7.klase) un 3ème (8.klase).  

Mācību organizēšana pamatskolā

Mācības ir organizētas trīs ciklos, kuri dod laiku skolēniem, lai labāk apgūtu mācību vielu. Pamatskolā sestā klase ir 3.cikla pēdējais gads, pārējās klases ir daļa no 4.cikla.

6ème klase: 3.cikla pēdējais gads, stiprinošais cikls

6ème klasē skolēni sāk adaptēties pamatskolas organizācijai un videi, un nodrošina nepārtrauktu mācīšanos ar pirmajiem diviem ciklu gadiem, CM1 un CM2.

5ème, 4ème un 3ème klase: 4.cikls, padziļinātais cikls

Mērķis ir ļaut skolēniem attīstīt prasmes dažādās jomās un starpdisciplinārajās mācībās.

Veselības izglītība, mākslas un kultūras izglītība, pilsonības izglītība skolēniem, pusaudžiem,kuri iepazīst sevi un veido jaunas attiecības ar citiem, piedāvā struktūru, kura ļauj uzticības gaisotnē izveidot būtiskas prasmes, lai tiktu galā ar jaunu zināšanu apjomu un jaunu tehnoloģiju izpratni, ieskaitot digitālo. Skolēniem jāspēj atklāt starpdisciplināras situācijas ar personisku un radošu domāšanu, vienlaikus ievērojot kopējai kultūrai piederošos standartus.

3ème klases beigās, skolēni iegūst Brevet nacionālo diplomu.

Mācību priekšmeti pamatskolā

Obligātie priekšmeti

Mācību priekšmeti pamatskolā ir sakārtoti pēc jomām:

 • Franču valoda
 • Matemātika
 • Vēsture un ģeogrāfija
 • Ētika un pilsonības izglītība
 • Modernās valodas
 • Zemes un dzīvības zinātnes
 • Fizika un ķīmija
 • Tehnoloģija
 • Sports
 • Māksla
 • Mūzika

6ème klasē zinātnes un tehnoloģiju mācību priekšmeti var būt apvienoti kā “Zinātnes un tehnoloģija” ar kopēju programmu sekojoši tam, kas tika mācīts 3.cikla pirmajos gados.

Digitālās prasmes

Digitālās prasmes izglītībā pielāgojas katra skolēna vajadzībām un pastiprina zināšanu apguvi. Tās veicina atbildīgu interneta un sociālo tīklu lietošanu.

Jūs varat lejupielādēt 3. un 4.cikla programmu šeit (programma angļu valodā) :