Pamatskola ir skolēnu sākums ceļā uz vidējo izglītību. Pamatskola pieņem visus skolēnus pēc sākumskolas beigšanas. Pamatskolā ir 4 klases : 6ème (5. klase), 5ème (6. klase), 4ème (7. klase) un 3ème (8. klase). 

Mācību organizēšana pamatskolā

Mācības ir organizētas ciklos pa trīs gadiem, kas pakārtoti labākai mācību satura apguvei. Pamatskolā 6ème (5. klase) ir 3. cikla pēdējais gads, pārējās klases ir daļa no 4. cikla.

6ème klase: 3. cikla pēdējais gads, zināšanu nostiprināšana

6ème klasē skolēni sāk adaptēties pamatskolas organizācijai un videi, kā arī paplašina un nostiprina pirmajos divos cikla gados (CM1 un CM2) apgūtās zināšanas.

5ème, 4ème un 3ème klase: 4. cikls, prasmju un zināšanu padziļināšana.

Mērķis ir ļaut skolēniem attīstīt prasmes dažādās jomās un mācīties starpdisciplināri.

Mākslas un kultūras, veselības un pilsoniskā izglītība piedāvā skolēniem – pusaudžiem, kuri iepazīst sevi un mācās veidot attiecības ar citiem – struktūru, kura ļauj drošā vidē attīstīt būtiskas prasmes, lai tiktu galā ar jaunu zināšanu apjomu un jauno tehnoloģiju izpratni. Skolēni mācās pieiet starpdisciplinārām situācijām ar personisku un radošu domu, vienlaikus ievērojot kopējai skolas kultūrai piederošās normas.

3ème klases beigās, skolēni iegūst Brevet, Francijas nacionālo pamatskolas diplomu.

Mācību priekšmeti pamatskolā

Obligātie priekšmeti

Mācību priekšmeti pamatskolā ir sakārtoti pēc jomām:

 • Franču valoda
 • Matemātika
 • Vēsture un ģeogrāfija
 • Ētika un pilsoniskā izglītība
 • Svešvalodas
 • Zemes un dzīvības zinātnes
 • Fizika un ķīmija
 • Tehnoloģijas
 • Sports
 • Māksla
 • Mūzika

6ème klasē zinātnes un tehnoloģiju mācību priekšmeti var būt apvienoti kā “Zinātnes un tehnoloģija” ar kopēju programmu sekojoši tam, kas tika mācīts 3.cikla pirmajos gados.

Digitālās prasmes

Digitālās prasmes izglītībā pielāgojas katra skolēna vajadzībām un pastiprina zināšanu apguvi. Tās veicina atbildīgu interneta un sociālo tīklu lietošanu.

Jūs varat lejupielādēt 3. un 4.cikla programmu šeit (programma angļu valodā) :