Sākumskola (école élémentaire) uzņem skolēnus no 6 līdz 11 gadu vecumam divos ciklos (2. cikls un 3. cikla sākums) un 5 klasēs:

  • sagatavošanas klase (cours préparatoire jeb CP),
  • sākumskola 1. klase (cours élémentaire 1re année  jeb CE1),
  • sākumskola 2. klase (cours élémentaire jeb CE2),
  • vidējā klase 1. gads (cours moyen 1re année jeb CM1),
  • vidējā klase 2. gads (cours moyen 2e année jeb CM2).

3. cikls turpinās pamatskolā.

Sākumskolas izglītības mērķi

Sākumskolas izglītība garantē pamatzināšanu apguvi: lasīšanu, rakstīšanu, skaitīšanu un cieņu pret citiem. 

Francijas mācību programmas 2. cikla ietvaros plānots pētīt apkārtējo pasauli, iepazīt mākslu (vizuālā māksla un mūzika), apgūt sportu un veselības mācību, kā arī pilsonisko un ētikas izglītību.

3. cikla laikā skolēni nostiprina zināšanas iepriekšminētajās jomās, atklāj zinātni un tehnoloģijas, vēsturi un ģeogrāfiju, mākslas vēsturi.

Skola ņem vērā katra skolēna spēju un kultūras dažādību. Papildus spriestpējai un intelektam, tiek attīstīts vērīgums, eksperimentēšana, jutīgums, kustību prasmes un radošums.

Turklāt, sākumskolas izglītība:

attīsta inteliģenci, jūtīgumu pret mākslu, manuālās, fiziskās un sporta prasmes;

nodrošina izpratni par vēsturi, ģeogrāfiju, zinātni un tehnoloģijām;

piedāvā izglītību vizuālajā un mūzikas mākslā;

palīdz saprast un patstāvīgi, atbildīgi izmantot medijus, tostarp digitālos;

nodrošina izpratni par citu cilvēku cieņu, izcelsmi un atšķirībām;

balstās uz bērna tiesību ievērošana un dzimumu līdztiesību;

kopā ar ģimenēm atbalsta morālo un pilsonisko izglītību, kur, lai apzinātos sevi kā pilsoni, skolēni apgūst Francijas Republikas un Eiropas Savienības vērtības un simbolus, kā arī to vēsturi.

Jūs varat lejupielādēt 2. un 3. cikla programmu šeit (angļu valodā):