Sākumskola (école élémentaire) uzņem skolēnus no 6 līdz 11 gadu vecumam divos ciklos (2. cikls un 3. cikla sākums) un 5.klasēs: sagatavošanas klase (cours préparatoire vai CP), sākumskola 1.klase (cours élémentaire 1re année  vai CE1), sākumskola 2.klase (cours élémentaire vai CE2), vidējā klase 1. gads (cours moyen 1re année vai CM1), vidējā klase 2.gads (cours moyen 2e année vai CM2). 3. cikls turpinās pamatskolā.

Sākumskolas izglītības mērķi

Sākumskolas izglītība garantē pamatzināšanu apguvi: lasīšanu, rakstīšanu, skaitīšanu un cieņu pret citiem. 

Francijas mācību programmas ietvaros 2.ciklā plānots mācīt par apkārtējo pasauli, mākslu (vizuālā māksla un mūzikas izglītība), fizisko un sporta izglītību, kā arī pilsonisko un ētikas izglītību.

3. cikla laikā skolēni nostiprina zināšanas iepriekšminētajās jomās, atklāj zinātni un tehnoloģijas, vēsturi un ģeogrāfiju, mākslas vēsturi.

Skola ņem vērā katra skolēna plurālismu un prasmju daudzveidību. Papildus spriešanas spējai un intelektuālajai domāšanai, attīstās spēja novērot, eksperimentēšana, jūtīgums, kustību prasmes un radošā iztēle. 

Turklāt, tas:

palīdz attīstīt inteliģenci, jūtīgumu pret mākslu, manuālās, fiziskās un sporta prasmes;

nodrošina vēsturisku, ģeogrāfisku, zinātnisku un tehnisku kultūru;

piedāvā izglītību vizuālajā un mūzikas mākslā;

palīdz saprast un izmantot patstāvīgi un atbildīgi plašsaziņas līdzekļus, tostarp digitālos;

nodrošina sapratni par citu cilvēku cieņu, etnisko izcelsmi, un atšķirībām; 

veicina obligātu bērna tiesību ievērošana un dzimumu līdztiesību;

kopā ar ģimenēm atbalsta morālo un pilsonisko izglītību, tostarp atļaujot izmantot pilsonību, apgūt Francijas Republikas un Eiropas Savienības vērtības un simbolus, kā arī to vēsturi.

Jūs varat lejupielādēt 2. un 3.cikla programmu šeit (programmas ir angļu valodā):