Vidusskolu veido trīs klases: seconde (otrā), première (pirmā) un terminale, kuru absolvē, nokārtojot baccalauréat eksāmenus.

Baccalauréat ir diploms, kas vērtē skolēnu zināšanas un prasmes vidusskolas beigās un tas ir augstākās izglītības pirmais līmenis. Tas ļauj turpināt studijas augstākajā izglītībā.

Šis diploms ietver skolēna izvēlētu specialitāti seconde klases beigās un tas ir nepieciešams, lai iestātos universitātē, sagatavošanās klasē priekš Grandes Écoles vai specializētās augstākās izglītības skolās. 

SECONDE 

Seconde ir klase, kas sastāv no kopīgiem mācību priekšmetiem visiem skolēniem un izvēles mācību priekšmetiem.

Apņēmības klase

Seconde mērķis ir ļaut skolēniem nostiprināt un paplašināt zināšanas par kopējo zināšanu, prasmju un kultūras pamatu, lai gūtu panākumus, pārejot no pamatskolas uz vidusskolu. Tā sagatavo skolēnus veikt izvēli, kurā virzienā mācīties terminal ciklā līdz baccalauréat diploma iegūšanai un, acīmredzot, veiksmīgi iegūt augstāko izglītību un, bez tam, iekļauties profesionālajā pasaulē.

Seconde klase ietver: 

 • Kopīgi mācību priekšmeti, lai nostiprinātu kopējo kultūru;
 • Izvēles mācību priekšmeti: skolēni var izvēlēties līdz pat 2 izvēles priekšmetiem, viens vispārīgs un viens tehnoloģisks. 

Kopīgie mācību priekšmeti visiem

Stundu skaits un programma ir vienāda visiem. Tā summējas līdz 26h30 nedēļā šādos priekšmetos:

 • Franču valoda;
 • Vēsture un ģeogrāfija;
 • Modernās valodas A un B;
 • Sociālās un ekonomikas zinātnes;
 • Matemātika;
 • Fizika un ķīmija;
 • Dzīvības un zemes zinātnes;
 • Sports;
 • Ētika un pilsonības izglītība;
 • Digitālās zinātnes un tehnoloģija

Izvēles mācību priekšmeti

Papildus kopīgajiem mācību priekšmetiem skolēni var izvēlēties ne vairāk kā divas izvēles priekšmetus. Šiem mācību priekšmetiem ir atšķirīgi mērķi:

 • Ļaut skolēniem atklāt jaunas tēmas (zināšanas un metodes)
 • Iemācīt viņiem izprast kā apgūtie priekšmeti iekļaujas profesionālajā darbībā.
 • Palīdzēt viņiem izvēlēties specialitāti vai virzienu priekš première klases un sniegt informāciju par augstākās izglītības iespējām.

Izvēles mācību priekšmeti sastāv no:

 • Zinātnes un tehnoloģijas (inženierijas zinātnes, zinātne un laboratorija…);
 • Literatūra (valodas un Antīkās kultūras: Latīņu valoda, Grieķu valoda, modernās valodas C);
 • Māksla (tēlotājmāksla, mūzika, skatuves māksla…)

Terminal cikls

Terminal cikls sastāv no kopīgiem mācību priekšmetiem visiem studentiem, obligātām speciālitātes stundām pēc viņu izvēles un izvēles nodarbībām.

Kopīgie mācību priekšmeti visiem skolēniem, lai stiprinātu kopīgo kultūru

Visi skolēni seko būtiskam kopīgam pamata modulim, ieskaitot divu stundu zinātnisku nodarbību katru nedēļu première un terminale klasē. Šajā kopīgajā pamata modulī, ir arī franču valodu (première), filozofija (terminale), vēsture un ģeogrāfija, mūsdienu valodas A un B, ētiku un pilsonības izglītība un sports. Kopīgie mācību priekšmeti veido gandrīz 60% no visām mācībām première klasē un 55% terminal klasē.

Nākotnes virziena progresīva pieeja: specialitātes izvēle

Terminal ciklā papildus kopīgajām klasēm studenti izvēlas obligātās specialitātes nodarbības pēc viņu izvēles: 3 première klasē un 2 terminal klasē. Šīs nodarbības ļauj skolēniem pakāpeniski apgūt prasmes un zināšanas atbilstoši viņu nākotnes augstākās izglītības plāniem. 

Première skolēniem jāizvēlas savas 3 specialitātes (seconde klases beigās) no 12 iespējamo specialitāšu mācību priekšmetusaraksta. Terminal skolēni turpina apgūt 2 no šiem mācību priekšmetiem pamatojoties uz viņu interesēm un augstākās izglītības plāniem.

Izvēles izglītība

Izvēles nodarbības (1 pēc izvēles première klasē un 2 vai vairāk terminale klasē) ļauj skolēniem pabeigt vidusskolas izglītību, pamatojoties uz viņu interesēm un augstākās izglītības plāniem. 

Izvēles klases, kas raksturīgas terminale (“padziļinātā matemātika”, “ekspertu matemātika” un “pareizie un galvenie jautājumi mūsdienu pasaulē), varētu ļaut skolēniem  paplašināt savas augstākās izglītības iespējas. 

Jūs varat lejupielādēt 4.cikla programmu šeit (programma angļu valodā):