Vidusskolu veido trīs klases: seconde (otrā, aptuveni atbilst 10. klasei), première (pirmā, 11. klase) un terminale (pēdējā, 12. klase), kuru absolvē, nokārtojot baccalauréat eksāmenus.

Baccalauréat ir diploms, kas izvērtē un apstiprina skolēnu zināšanas un prasmes vidusskolas beigās. Francijas izglītības sistēmā tas ir augstākās izglītības pirmais līmenis. Tas ļauj turpināt studijas augstākās izglītības iestādēs.

Šis diploms ietver skolēna izvēlētu specialitāti seconde klases beigās, un tas ir nepieciešams, lai iestātos universitātē, sagatavošanās klasē priekš Grandes Écoles vai specializētās augstākās izglītības skolās.

SECONDE 

Seconde ir klase, kas sastāv no visiem skolēniem kopīgiem mācību priekšmetiem, kā arī izvēles mācību priekšmetiem.

Seconde mērķis ir nostiprināt un paplašināt kopējo zināšanu, prasmju un kultūras pamatu, lai nodrošinātu pāreju no pamatskolas uz vidusskolu.

Tā sagatavo skolēnus veikt izvēli, kurā virzienā mācīties noslēdzošajā ciklā līdz baccalauréat diploma iegūšanai, lai tālāk veiksmīgi iegūtu augstāko izglītību un iekļautos darba vidē.

Apņēmības klase

Seconde mērķis ir ļaut skolēniem nostiprināt un paplašināt zināšanas par kopējo zināšanu, prasmju un kultūras pamatu, lai gūtu panākumus, pārejot no pamatskolas uz vidusskolu. Tā sagatavo skolēnus veikt izvēli, kurā virzienā mācīties terminal ciklā līdz baccalauréat diploma iegūšanai un, acīmredzot, veiksmīgi iegūt augstāko izglītību un, bez tam, iekļauties profesionālajā pasaulē.

Seconde klasē tiek mācīti:

 • Visiem kopīgi mācību priekšmeti
 • Izvēles mācību priekšmeti: skolēni var izvēlēties līdz pat 2 izvēles priekšmetiem, viens vispārīgs un viens tehnoloģiski orientēts.

Kopīgie mācību priekšmeti visiem

Stundu skaits un programma ir vienāda visiem. Tā summējas līdz 26h30 nedēļā šādos priekšmetos:

 • Franču valoda;
 • Vēsture un ģeogrāfija;
 • Pirmā un otrā svešvaloda;
 • Sociālās zinātnes un ekonomikas;
 • Matemātika;
 • Fizika un ķīmija;
 • Dzīvības un zemes zinātnes;
 • Sports;
 • Ētika un pilsoniskā izglītība;
 • Digitālās zinātnes un tehnoloģija

Izvēles mācību priekšmeti

Papildus kopīgajiem mācību priekšmetiem skolēni mācās ne vairāk kā divus izvēles priekšmetus. Šiem mācību priekšmetiem ir šādi mērķi:

 • Ļaut skolēniem atklāt jaunas mācību jomas
 • Radīt izpratni par to, kā apgūtie priekšmeti saistās ar dažādām profesijām
 • Palīdzēt viņiem izvēlēties specialitāti vai virzienu, kam sekot première un terminale klasēs un sniegt informāciju par augstākās izglītības iespējām.

Tiek piedāvāti šādi izvēles mācību priekšmeti:

 • Zinātnes un tehnoloģijas (inženierija un zinātnes (teorija un praktiskie darbi));
 • Literatūra (valodas un antīkās kultūras: latīņu vai sengrieķu; trešā svešvaloda);
 • Māksla (vizuālā māksla, mūzika, skatuves māksla)

Noslēguma cikls

Noslēguma cikls sastāv no pēdējām divām vidusskolas klasēm. Tajās skolēni apgūst kopīgus vispārīgos mācību priekšmetus, obligātus sava izvēlētā mācību virziena priekšmetus, kā arī piedalās izvēles nodarbībās.

Kopīgie mācību priekšmeti visiem skolēniem, lai stiprina vienotu skolas kultūru

Visi skolēni seko būtiskam kopīgam pamata modulim, ieskaitot vismaz divas stundas zinātņu priekšmetu katru nedēļu. Šajā kopīgajā pamata modulī, ir arī franču valodu (première), filozofija (terminale), vēsture un ģeogrāfija, pirmā un otrā svešvaloda, ētika un pilsoniskā izglītība un sports. Kopīgie mācību priekšmeti veido gandrīz 60% no visām mācībām première klasē un 55% terminale klasē.

Novirziena izvēle

Noslēguma ciklā, papildus vispārīgajam mācību saturam, skolēni mācās izvēles priekšmetus: trīs première klasē un divus terminale klasē. Šīs nodarbības ļauj skolēniem pakāpeniski apgūt prasmes un zināšanas atbilstoši viņu augstākās izglītības plāniem.

Seconde klases beigās skolēniem ir jāizvēlas 3 no 12 piedāvātajiem izvēles priekšmetiem, ko viņi apgūs première klasē. Terminale skolēni turpina apgūt 2 no šiem mācību priekšmetiem, atbilstoši viņu interesēm un nākotnes plāniem.

Papildus izvēles priekšmeti

Papildus izvēles nodarbības (viena première klasē un divas vai vairāk terminale klasē) ļauj skolēniem pabeigt vidusskolu, apgūstot viņiem interesējošas jomas.

Izvēles priekšmeti, ko piedāvā terminale klasē (“padziļinātā matemātika”, “augstākā matemātika” un “tiesības un resursi mūsdienu pasaulē” ), ļauj skolēniem paplašināt savas augstākās izglītības iespējas.

Jūs varat lejupielādēt 4. cikla programmu šeit (angļu valodā):