Gaelle Barfety, skolas direktore

Laipni lūdzam Žila Verna Rīgas Franču skolā!

Pēc desmit pavadītiem gadiem Londonā un Malagā, tagad pievienojos Žila Verna Rīgas Franču skolas komandai kā skolas direktore. 

Šī strauji attīstījusies skola šobrīd uzņem vairāk nekā 400 skolēnu no TPS līdz Terminale klasei trīs dažādās skolas ēkās. Tā ir Francijas tīkla AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger) partnerskola, kurā ietilpst 535 izglītības iestādes 139 valstīs. Žila Verna Rīgas Franču skola ir bezpeļņas organizācija, ko vada vecāku biedrība.

Esmu apņēmības pilna turpināt manas priekšgājējas Audren Séguillon kundzes iesākto darbu un īstenot misiju- jauno skolas attīstības projektu, darbā iesaistot visu skolas kolektīvu un uzmanību koncentrējot uz skolēnu labklājību, daudzvalodību un individuālu pieeju. 

Akreditācija, ko regulāri uzrauga Francijas valsts izglītības kontrole, garantē gan skolas atbilstību Francijas izglītības modelim, gan sniegtās izglītības kvalitāti. Tādējādi Žila Verna Rīgas Franču skola piedāvā franču izglītību, kas ietver tādas universālas vērtības kā tolerance, humānisms, iespēju vienlīdzība, intelektuālā zinātkāre, kritiskās domāšanas veicināšana…

Tāpēc, izvēloties mācības Žila Verna Rīgas Francu skolā, Jūs izvēlaties izglītību franču tradīcijās, kas paredz agrīnu valodu apguvi, ir gan prasīga, gan pretimnākoša vienlaikus un starptautiski atzīta.

Ja skolas panākumus mēra pēc eksāmenu rezultātiem, tad šogad ir sasniegta izcilība – 100 % skolēnu ir ieguvuši ”Diplôme National du Brevet” (pamatskolas beigu diploms)!  Tomēr runa nav tikai par izcilības piedāvāšanu dažiem izciliem skolēniem, bet Žila Verna Rīgas Franču skolai ir jābūt arī iekļaujošai skolai, kurā visi skolēni atrod savu vietu, kurā katrs var progresēt un tiekties pēc izcilības.

Šo ievadvārdu beigšu, atgādinot, ka papildus eksāmenu kārtošanai skola galvenokārt ir vieta, kur mēs kopā mācāmies veidot sabiedrību, pieņemt citus viņu atšķirībās.

“Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, lai mainītu pasauli.” Nelsons Mandela

Uzņemoties savus pienākumus un kopā ar jums uzsākot šo “neparasto ceļojumu”, es pateicos Skolas Valdei par uzticību un novēlu, lai Žila Verna Rīgas Franču skola ir vieta, kur attīstīties jūsu bērniem. Vieta, kurā viņi ar prieku un mieru uzsāks šo garo mācību ceļu, kas padarīs viņus par izglītotiem pilsoņiem un atvērtiem pasaulei…

Veiksmīgu jauno mācību gadu!

Gaelle Barfety