Ir vairākas vērtības un principi, kas ir Žila Verna Rīgas Franču skolas darbības pamatā.

Pirmkārt, viens no mūsu skolas pamatprincipiem ir VIENLĪDZĪBA izglītībā. Izmantojot īpaši izstrādātas programmas, personalizētu atbalstu mācībās, mēs nodrošinām, ka katrs skolēns atstāj mūsu skolu ar zināšanām un prasmēm, kas nepieciešamas, lai integrētos sabiedrībā un darba pasaulē.

BRĀLĪBA ir viens no mūsu svarīgākajiem principiem. Mācīšanās sadzīvot kopā, noteikumu ievērošana un kopīga to veidošana ir mūsu pedagoģiskā mērķa neatņemama sastāvdaļa.

Visbeidzot, mēs sekojam līdzi tam, lai ikdienā ievērotu SEKULĀRISMA principu un lai mūsu skolēni to pārzinātu un izprastu. Skolas ikdienā esam implicējuši sekulārisma hartu, kas tiek izskaidrota jau bērnudārza audzēkņiem un tiek ievērota mūsu iestādē.