Žila Verna Rīgas Franču skola ir privāta bezpeļņas organizācija, kuru vada skolēnu vecāku biedrība APECEF. Bērnam uzsākot mācības, vecāki kļūst par biedrības biedriem. Biedrības APECEF izpildinstitūcija ir vecāku valde, kas pārzina un vada biedrības darbu un tiek daļēji ievēlēta katru gadu. Valde regulāri tiekas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus, kas saistīti ar skolas dzīvi (attīstības plānošanu, skolas celtniecības projektu plānošanu, budžeta sagatavošanu un izpildi u.c.).

Ar mūsu Valdes locekļiem jūs varat iepazīties šeit.

Skolas padome

Skolas padomi veido skolas direktors, skolotāji un viens vecāku pārstāvis no katras klases. Padomes mērķis ir nodrošināt saikni un komunikāciju starp skolas darbiniekiem un vecākiem.

Padomes pienākumos ietilpst piedalīšanās skolas dzīves un darbības attīstības uzlabošamā, komunikācijas veidošana ar ģimenēm, lai nodrošinātu saikni starp mācību un administratīvo personālu un citiem vecākiem par tēmām, kas skar higiēnu, veselību, drošību, ēdināšanu skolā, ārpusskolas aktivitātes u.c.

Vadība

Ikdienā skolas vadību pārvalda mūsu direktore Gaelle Barfety. Viņai šajos pienākumos palīdz sākumskolas vadītāja Viviane Deregnaucourt un finanšu direktore Guna Zagorska.

Skolotāji un darbinieki

Viņi ir tie, kas ikdienā ir ciešā saskarē ar jūsu bērnu un nodrošina visu nepieciešamo.