Žila Verna Rīgas Franču skola ir privāta bezpeļņas organizācija, kuru vada skolēnu vecāku biedrība APECEF. Bērnam uzsākot mācības, vecāki kļūst par biedrības biedriem. Biedrības APECEF izpildinstitūcija ir vecāku valde, kas pārzina un vada biedrības darbu un tiek daļēji ievēlēta katru gadu. Valde regulāri tiekas, lai pieņemtu stratēģiskus lēmumus, kas saistīti ar skolas dzīvi (attīstības plānošanu, skolas celtniecības projektu plānošanu, budžeta sagatavošanu un izpildi u.c.).