Jūlija Belkina

Jūlijai ir vairāk nekā 10 gadu pieredze sabiedrisko attiecību un komunikācijas jomā. Viņa ir piedalījusies dažādu uzņēmumu zīmolu izstrādē un līdzdibinājusi komunikāciju un personālatlases aģentūru Findanode. Viņa novērtē Žila Verna Rīgas Franču skolas vērtības un izglītības programmas priekšrocības. Viņas mērķis ir uzlabot skolas iekšējo un ārējo kumunikāciju, lai tā gūtu plašāku atpazīstamību.

Laura Gatavs

Skolas procesos iesaistījusies no 2009. gada, kad viņas bērni sāka mācīties skolā. Viņa darbojās valdē brīdī, kad skola saņēma Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditāciju un Francijas ārvalstīs esošo izglītības iestāžu (AEFE) akreditāciju. Laura ir juriste ar darba pieredzi Latvijā un ārzemēs, kas ļauj viņai orientēties dažādu valstu juridiskajās sistēmās. Viņas mērķis ir nodrošināt stabilu pamatskolas klašu darbu, kā arī vidusskolas attīstību un akreditāciju.

Anta Praņēviča

Anta ir bijusi Fontes Vadības Konsultācijas  valdes locekle un pētījumu grupas vadītāja. Viņa vada tādus personālvadības konsultāciju projektus kā atalgojuma politikas un atalgojuma sistēmu veidošana un ieviešana uzņēmumos, kā arī organizācijas darbības un attīstības procesus saistībā ar stratēģijas izstrādi un iekšējo komunikāciju. Žila Verna Rīgas Franču skolā viņas mērķis ir uzlabot skolas iekšējos procesus. Skolā mācās divi Antas bērni. Viņi ir arī vecāku padomes pārstāve.

Gunda Sproģe

Žila Verna Rīgas Franču skolā mācās Gundas meita, kā arī abu viņas māsu bērni. Viņasprāt, katras organizācijas un kopienas pamatā ir pozitīva un efektīva komunikācija. Gunda uzskata, ka to var panākt radot uzticībā un sadarbībā balstītu vidi starp skolēniem, vecākiem, skolotājiem un vadību, kurā ikviens var brīvi izteikties un iesaistīties. Ņemot vērā savu pieredzi komunikācijas, stratēģiju veidošanas un vadības jomā, viņas mērķis ir izveidot kopīgu vīziju un nest lepnumu skolas kopējā garā.