Visi Žila Verna skolas darbinieki ir daļa no izglītības kopienas. Viņi ikdienā nodrošina skolas darba organizāciju un darbu klasēs atbilstoši mūsu pedagoģiskajām prasībām. Pievienojoties skolai, viņi tiks aicināti piedāvāt jaunas mācību metodes, projektus un aktivitātes.

Skolotāji

Misijas

Ievērot skolas programmu un vadlīnijas, lai nodrošinātu franču valodas un kultūras apguvi, kā arī atbalstīt citu Eiropas Savienības valodu un kultūru apguvi.

Vērtības

-Pozitīvas disciplīnas ievērošana, kultūras un lingvistiskā atvērtība;

-Atbildība un uzņēmība;

-Sadarbošanās veicināšana, dalīšanās un izpalīdzība;

-Laipnība un iejūtība pret skolēniem;

-Drosme un iniciatīvas izrādīšana mācību procesā un tālākizglītībā;

-Konfidencialitātes ievērošana.

Mēs atzinīgi vērtējam visus pieteikumus un ceram uz sadarbību! Lūdzu, sūtiet savu CV un motivācijas vēstuli personāla vadītājai Agitai Mākulei (administrateur@ecolejulesverne.lv).

Animatori

Mēs meklējam entuziasma pilnus animatorus, kuri ir gatavi organizēt interesantas aktivitātes un projektus bērniem no mācībām brīvajā laikā! Ja Jūs interesē darbs ar bērniem un Jūs runājat franču valodā, lūdzu sūtiet savu CV un īsu pavadvēstuli uz garderie@ecolejulesverne.lv.