Žila Verna Rīgas Franču skola tika izveidota 2007. gada septembrī ar Francijas vēstniecības Latvijā atbalstu.

Īstenojot Francijas izglītības programmu un praksi, Žila Verna skola sniedz iespēju iegūt starpkultūru izglītību, kas vērsta uz daudzvalodību, atvērtību, personalizētu atbalstu, radošuma attīstību un 21. gadsimta prasmēm. Mūsu skolotāji ir kompetenti un pieredzējuši profesionāļi, kuriem franču un citas valodas ir dzimtās.

2011. gadā Žila Verna Rīgas Franču skola pievienojās starptautiskajam franču izglītības tīklam AEFE. Skolu ik gadu uzrauga AEFE tīkla nacionālās izglītības inspektori, lai pārliecinoties par mācību metožu efektivitāti un atbilstību.

Žila Verna Rīgas Franču skolu vada skolēnu vecāku biedrība APECEF (Association des Parents d`Élèves des Classes d’Enseignement en Français).


AEFE tīkls

Franču izglītības aģentūra ārvalstīs (AEFE) ir valsts pārvaldes iestāde, kuru uzrauga Francijas Ārlietu ministrija. Tā ir atbildīga par Francijas skolu tīkla uzraudzību un pārvaldību ārzemēs. AEFE nodrošina Francijas kultūras, valodas un augstākās izglītības sistēmas pieejamību un izplatību visā pasaulē.