Pieteikties mācībām var skolas mājaslapā, aizpildot anketu

Ja vēlaties pieteikt savu bērnu mācību gada laikā, lūdzu sazināties ar: admissions@ecolejulesverne.lv.

Uzņemšana

Skolā uzņem visu tautību bērnus. Tomēr, lai sāktu mācības CP klasē (6 gadu vecumā), bērnam ir brīvi jāpārvalda franču valoda. Bērniem, kuri iepriekš nav mācījušies Francijas izglītības sistēmas skolā, sākot no CP klases ir jākārto franču valodas tests.

Reģistrācija

Iesniedziet savu pieteikumu

Piesakieties skolai aizpildot pieteikuma anketu un sagatavojiet visus nepieciešamos dokumentus.

Intervija

Bērniem vecumā no 2 līdz 5 gadiem uz interviju tiek aicināti vecāki.

Sākot no 6 gadu vecuma uz interviju tiek individuāli aicināti paši skolēni un atsevišķi arī vecāki.

Iestāšanās tests

Sākot no CP klases (sagatavošanas grupa), skolēniem ir intervija ar skolas direktoru un iestāšanās tests.

Jūsu bērns tiek uzņemts

Saņemsiet vēstuli no skolas ar aicinājumu reģistrēties.

Līguma parakstīšana.

Rreģistrācijas maksas veikšana.

Nepieciešamo dokumentu iesniegšana.

Sākat savu mācību ceļu Žila Verna skolā!

Pirms skolas sākuma ir nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  • Izziņu par aiziešanu no iepriekšējās skolas, 
  • Pilns skolas fails, kā arī izziņa par pārcelšanu nākamajā klasē,
  • Skolas medicīnas karte.

Piezīme: Visiem skolēniem, kuri ir mācījušies AEFE akreditētā skolā, privātā vai publiskā franču skolā, ir priekšrocības tikt uzņemtiem mūsu skolā.

Kontakti:

Tel. : +371 29141791

E-pasts: admissions@ecolejulesverne.lv