Daļa no starptautiskā franču skolu, koledžu un liceju tīkla AEFE (522 skolas un 370 000 skolēnu 139 valstīs)

Vienīgā skola Latvijā, kas darbojas pēc Francijas izglītības sistēmas principiem

Ieguvusi gan Francijas Republikas Nacionālās izglītības ministrijas, gan Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas akreditāciju

Kvalitatīva starpkultūru izglītība no pirmsskolas vecuma (2 gadi) līdz vidusskolai

Sagatavošana BAC—atzītai akadēmiskajai kvalifikācijai, kas Francijas studentiem ir nepieciešama, lai absolvētu vidusskolu

Skolas absolvēšana paver iespējas iestāties pasaulē atzītākajās universitātēs

Uzsvars tiek likts uz valodu zināšanām. Iespēja mācīties franču, angļu, latviešu, krievu, spāņu un vācu valodu no pasniedzējiem, kuriem šīs valodas ir dzimtās

Agrīna franču valodas un kultūras apguve mazās klašu grupās

Latviešu valodas un kultūras nodarbības atbilstoši Latvijas izglītības sistēmas prasībām

Dažādas ārpus stundu nodarbības skolas telpās: mūzika, māksla, šahs, dejas, sports u.c.

Kultūras izbraucieni uz muzejiem, teātri un operu

Veselīgas un pilnvērtīgas maltītes