Pirmsskola – Sākumskola – Pamatskola – Vidusskola

Žila Verna Rīgas Franču skola

Žila Verna Rīgas Franču skola ir vienīgā skola Latvijā, kas piedāvā Francijas mācību programmu ar Latvijas un Francijas izglītības ministriju akreditāciju. Mūsu skola ir daļa no internacionālā franču skolu tīkla AEFE, dodot iespēju skolēniem iegūt starpkultūru izglītību no pirmsskolas līdz vidusskolai.

Mūsu skola ļaus jūsu bērniem iejusties atvērtā daudzvalodu vidē. Mūsu mērķis ir sagatavot zinošus nākotnes pilsoņus ar 21. gadsimtā nepieciešamajām iemaņām un izpratni par globālajām problēmām.