Nedēļas ēdienkarte

9.maija nedēļa Uzturvērtību sadalījums pa klašu grupām: