Nedēļas ēdienkarte

18.oktobra nedēļa Uzturvērtību sadalījums pa klašu grupām: