Animatoru komanda

Tomass, Laura, Ludmila, Grigorijs, Poļina, Emily, Patrīcija, Mélodie, Juliia, Toms, Ieva un Victor, kā arī brīvprātīgie jaunieši no Francijas : Jordan, Marianne, Romain un Louis  ir komanda, kura pēc stundām  ikdienā rūpējas par bērniem ar lielu entuziasmu un profesionalitāti. Viņiem visiem ir savas aizraušanās: dziedāšana, dejošana, mūzika, sports, māksla, teātris, filozofija, vēsture, valodas, utt. Viņi nāk no dažādām kultūrām un runā četrās valodās: franču, angļu, latviešu un krievu, un pat vairāk. Pagarinātās grupas/ pieskatīšanas laikā viņi bērniem piedāvā daudzas interesantas aktivitātes un projektus, lai pavadītu šo laiku pēc iespējas priecīgāk un interesantāk!  

Vispārīgā informācija

No rīta, bērni skolā ierodas laikā no pl. 7:45 līdz 8:15. Stundas sākas pl. 8:15. 

Pēcpusdienā stundas beidzas pl. 15:00 katru dienu, izņemot trešdienās, kad TPS, PS, MS un GS grupiņām stundas beidzas pl. 12:00. 

Bērni pēc stundām var tikt izņemti pēc launaga atbilstoši katras klases grafikam pirms pl. 15:45. Ja bērnam skolā jāpaliek ilgāk, tad viņam ir jābūt pieteiktam uz pagarināto grupu/ pieskatīšanu. Pagarinātā grupa tiek piedāvāta bez maksas, ar noteiktumu, ka bērns ir jāpiesaka. 

Pagarinātā grupa / pieskatīšana

Pagarinātā grupa/ pieskatīšana tiek piedāvāta katru dienu no pl. 15:45 līdz pl. 18:30. Pieteikšanās pagarinātajās grupas regulāram apmeklējumam notiek katra mācību gada sākumā, aizpildot pieteikuma anketu. Piesakoties vēlāk, pieteikumus pagarinātajai grupai izskata skolas direktors.

Par jebkurām nepieciešamajām izmaiņām pieteikumā uz pagarināto grupu, lūgums rakstīt uz e-pastu: garderie@ecolejulesverne.lv

Soda nauda par bērna izņemšanu pēc skolas darba laika beigām (pēc pl. 18:30) ir 15 €. 

Par pagarinātās grupas apmeklējumu atsevišķai dienai vajadzības gadījumā, lūgums rakstīt uz e-pastu: garderie@ecolejulesverne.lv   

Pagarinātā grupa / pieskatīšana skolas brīvlaikā

Pagarinātā grupa/ pieskatīšana tiek piedāvāta arī skolas brīvlaikā, bet vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās pagarinātās grupas apmeklējumam brīvlaikā notiek 2 nedēļas pirms brīvlaika sākuma, aizpildot pieteikuma formu. Brīvlaikā pagarinātā grupa ir atvērta no pl. 8:30 līdz 17:00. Maksa ir 15 € dienā un 4,55 € par ēdināšanu. 

Kontakti par pagarinātās grupas/ pieskatīšanas un pulciņu organizēšanu: 

(+371) 27850334 

garderie@ecolejulesverne.lv